Base Income

Het basisinkomen

De redenen voor een basisinkomen mogen duidelijk zijn (te lezen in Gelijkheid pagina hierboven.) Hoe is het basisinkomen voor elkaar te krijgen, zonder dat de economie daaronder te lijden krijgt? Dat is de ham vraag. Als iemand, zoals de minister president van Nederland, vrij spel zou krijgen om het basisinkomen in te voeren, dan was het simpel, mits de motivatie er is, maar zo werkt het niet in de politiek. Om het basisinkomen in te voeren, zullen er wellicht offers moeten worden gemaakt, zoals elke verandering vraagt om offers. Offers van het oude, welke plaats moet maken voor het nieuwe. Het oude stelsel van uitkeringen en bijstand, AOW en andere sociale vangnetten, kunnen worden vervangen door één stelsel, goed voorbereid en doorgevoerd; Het basisinkomen.

Voor wie?

Het basisinkomen is voor elke aantoonbaar geboren Nederlander. Vanaf achttien (18) jaar krijgt de gerechtigde het basisinkomen in eigen beheer. Op voorwaarde dat in ieder geval één van de ouders minstens vijf jaar in Nederland een inkomen heeft genoten. Dit sluit een hoop inwonende Nederlanders uit, maar er moet een grens worden getrokken om de invoering en uitvoering van een basisinkomen een kans van slagen te geven. De Nederlanders die niet in aanmerking komen voor een basisinkomen, krijgen op normale wijze uitbetaald door hun werkgevers of ontvangen hulp van de overheid in de vorm van het normale sociale vangnet.

Waarom?

Een basisinkomen voor elke geboren Nederlander, zodat er niet een volksmigratie komt, vanwege ‘gratis geld’. Als iemand al beslist om te emigreren naar Nederland vanuit het buitenland, dan is de procedure niet anders dan normaal. Heeft diegene vijf jaar gewerkt in Nederland? Dat is geweldig, maar het basisinkomen zal nooit voor hen zijn. Slechts voor hun kinderen, geboren in Nederland, word dit de norm. Uit eigen belang kunnen mensen dus niet naar Nederland komen, want een basisinkomen zal er voor hen nooit inzitten, tenzij hun geboorteland dit zelfde principe invoert.

Hoe?

“Dit kan niet slagen, het kost teveel geld!”, zal een tegenstander roepen. Hoe heeft dit kans van slagen? Het basisinkomen word betaald door elke werkgever, voor elke werknemer die zij in dienst hebben. Dit word betaald in de vorm van belasting aan de overheid, die het uitkeert aan alle gerechtigden. Het kan gezien worden als een uitkering zonder voorwaarden. De overheid betaald het basisinkomen en de werkgever betaald het loon wat overblijft. Daar ontstaat een ruimte tussen wat de overheid ontvangt aan basisloon belasting en wat zij uitbetaald aan basisinkomen. Deze ruimte is gewoonlijk opgevuld met uitkeringen, bijstand, AOW, etc. en is een normale uitgave van de overheid.

Waarom?

Op deze manier word de burger aan de overheid gekoppeld en krijgt de burger meer vrijheid om te gaan en te staan zoals deze dat goed dunkt. Zolang je aan de voorwaarde hebt voldaan van een basisinkomen, kan je deze nooit meer kwijt raken. De vermindering van de druk zorgt voor een betere levenstandaard. Stress is een ‘killer’, vooral wanneer je plotseling huis, baan, familie of gezin verliest. De vermindering van de stress van de angst voor armoede, zal zorgen voor een gezondere geestestoestand voor alle basisinkomen gerechtigden.

Hoeveel?

De hoogte van het basisinkomen is berekenend op 20 miljardste procent van het BNP maal de leeftijd van de ontvanger tot vijfentwintig (25) jaar en vanaf veertig (40) jaar. De ontvangst begint, als aan alle voorwaarden hierboven genoemd is voldaan, op achttien (18) jarige leeftijd en stijgt elk jaar tot aan het vijfentwintigste (25) levensjaar. Daarna blijft het stabiel en wordt stopgezet op de dag van overlijden, zonder doorloop. Dus per direct. De berekening is dan (het BNP van 2015, tegenwoordig BNI/BPP): €627693809369/20000000000 x leeftijd. (De hoogte van het basisinkomen is een voorbeeld en moet uiteindelijk worden berekend op de gemiddelde behoefte van de mens.)

Leeftijd

Minimum loon 2015 (40 uur)

Minimum loon 2018 (40 uur)

Basisinkomen

Tot 18 jaar

€251.078 (x8)

18 jaar

683,30

749,55

€564.92

19 jaar

788,45

867,90

€596.31

20 jaar

919,55

1.104,60

€627.69

21 jaar

1088,80

1.341,30

€659.08

22 jaar

1276,55

1.578,00

€690.46

23 jaar

1501,80

1.578,00

€721.85

24 jaar

1501,80

1.578,00

€753.23

25 jaar

1501,80

1.578,00

€784.62

40 jaar en ouder

1501,80

1.578,00

€1255.39

Waarom?

Het basisinkomen is voor iedereen. Elke Nederlander die gerechtigd is. Het basisinkomen kan in geen geval worden afgenomen. Als de ontvanger van het basisinkomen de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt, dan krijgt diegene een goede start, door een onvoorwaardelijke som geld elke maand gestort te krijgen. Dit haalt een hoop druk van de ketel. Op achttien (18) jarige leeftijd is het basisinkomen dusdanig laag, dat werken voor extra loon ieder jaar word gestimuleerd. Naarmate de leeftijd stijgt, word het gat tussen minimum loon en het basisinkomen groter, welke voor een gestaag vorderende stimulans zorgt om te gaan werken. De berekening is op het BPP gebaseerd, zodat als het land floreert, de mensen een hogere basisinkomen krijgen.

Wat is het verschil met vandaag?

Het verschil met het huidige uitkering stelsel is dat het basisinkomen onvoorwaardelijk is. Je kan het niet kwijtraken. Er zijn minder tot geen excuses meer waarom je op straat zou belanden. Als je een basisinkomen hebt en onder bewindvoering komt te staan, is een woning veel gemakkelijker te regelen door de overheid. Het is geen stok meer om mee te slaan of een wortel voor de werknemer, zodat ze maar aan het werk gaan. Druk zetten heeft een averechts effect op de werklust. Als de Nederlander daar meer ademruimte in krijgt, ook zonder de angst om huis en haard kwijt te raken, zal het plezier in het leven toe nemen en is er meer ruimte voor zelf ontplooiing en dus voor nieuwe ideeën voor de samenleving. Het aantal mensen die genoegen neemt met slechts ‘de basis’ is vandaag de dag erg laag.